Postavljanje pikado mete i vrste igara

Pikado meta bilo za steel pikado (klasična) ili za soft pikado (električni aparat) postavlja se na isti način u zavisnosti od veličine mete. Kod nas je u upotrebi evropski tip mete koji se postavlja tako da sam centar mete bude na visini od 173cm. Evropski tip mete možete prepoznati po tome što je širina mete tj onog dela u kome se boduju rezultati 34cm.

Udaljenost linije bacanja od mete iznosi 237cm. Ukoliko ste metu već postavili i uverili se da je na dobroj visini liniju bacanja možete odmeriti i mereći dijagonalu, tako da jedan kraj metar trake postavite na sam centar mete a drugi kraj položite prema podu i na udaljenosti od 293cm nalaziće se linija bacanja. Drugih pravila nema, dakle vrlo jednostavno svako može pravilno sam postaviti svoju metu.

 

Vrste pikado igara!

Najčešće se igraju x01 igre a takmičarska disciplina je 501 DO.

Ako pogledamo samu metu


 

vidimo da se ona sastoji od polja koja donose igraču određeni broj poena. Primetićete da postoji 20 delova kruga kao i centralna polja. Sam centar koji je na slici označen crvenom bojom kao i na večini tabli koje su danas u upotrebi nosi 50 poena, zeleni deo centra donosi igraču koji ga pogodi 25 poena. Mnogi početnici misle da je cilj pogađati centar jer on nosi najviše poena. Ipak nije tako. Onih 20 isečaka kruga koje smo već spominjali podeljeni su i sami na četiri dela. Pogledajte npr isečak koji je označen brojem 20! Primetićete da postoje dva crna dela i dva crvena dela. Crni delovi zaista i donose igraču po 20 poena ako ih pogodi. Ipak ako igrač pogodi crveni deo koji je bliže ivici mete, to je onaj veći crveni isečak, igraču će se priznati 40 poena. Dakle duplo od onoga koliko je brojčano označeno to polje. Ukoliko igrač pogodi manji crveni isečak, onaj koji je bliže centru mete, igraču će biti priznat čak trostruki iznos oznake polja, dakle u ovom slučaju 3x20 poena, dakle 60poena što je ujedno i najveći iznos poena koji igrač može ostvariti iz jedne strelice. Sve što smo ovde rekli za isečak koji je označen brojem 20 važi i za bilo koji drugi isečak na meti.

Dakle veća rubna polja (na slici naizmenično označena crvenom i zelenom bojom) bliže kraju mete donose duplirane poene igraču koji ih pogodi a manja polja a manja polja takođe označena naizmenično crvenom i zelenom bojom koja su bliža centru mete donose igraču trostruke poene u odnosu na broj kojim je označeno polje koje je pogođeno.

 

501 igra u kojoj je cilj doći od 501 do nule. Isto je pravilo i za 301, 701, 1001 i slično.

Igrač počinje sa tačno 501 poenom i mora doći do tačno 0 poena sa najmanjim brojem bacanja strelica. Igrač ne može otići u minus (ovo nisu kreditne kartice   ) Dakle ako se igrač spusti sa 501 na 7 poena i pogodi 20 poena poništava mu se to bacanje i ostaje na 7 poena. To je takozvano Bust pravilo.

Šta ovo zapravo znači:  Vi ste bacali i došli do npr 28 poena i sada baca vaš protivnik. On nije uspeo da siđe na nula poena i opet vi bacate. Uvek se bacaju po tri strelice (sem kada ste Bust), iz prve strelice pogađate broj 20, iz druge strelice pogađate broj 1 i ostajete na 7 poena. Pokušavate da pogodite broj 7 ali pogađate npr broj 16. Poništavaju vam se sve tri strelice i vi ukoliko protivnik ne zatvori u svom sledećem bacanju sledeću rundu od tri strelice opet počinjete sa 28 poena.

Moglo Vam je se desiti i da u prvoj strelici umesto broja 20 pogodite dvostruko polje 20 i time osvojite 40 poena a imali ste 28 do nule. Odmah ste Bust i ostale dve strelice u toj rundi ne bacate već vam ostaje 28 poena za sledeću rundu i odmah baca vaš protivnik.

Ukoliko ste imali 28 poena i iz prve strelice pogodili broj 20 a iz druge broj 8 vi ste zatvorili igru i nema potrebe da bacate treću strelicu.

Igra se prekida kada jedan igrač dođe do tačno 0 poena i on je pobednik.

 


Šta je DO (Double OUT)?

Ova oznaka znači da igrač mora da zatvori sa duplim poljem. Dakle ako je igraću ostalo 20 poena on ne može gađati broj 20 već broj 10 u duplo polje i samo tako može pobediti. Naravno, ovo obavezno gađanje duplog polja važi samo za strtelicu u kojoj silazite tačno na nula poena a ostale strelice možete igrati kako želite.

Šta je onda DI (Double In)?

To znači da igrač mora da pogodi duplo polje bilo kog broja da bi započeo igru. Tek od tog pogotka mu se računaju poeni, sve eventualne strelice koje je pre toga bacio u neko drugo polje se ne računaju.

A ima i neki DODI? Šta je pa to?

E to je spoj prethodna sva odgovora. Dakle morate i početi sa duplim poljem i završiti sa duplim poljem. Vrlo logično i jednostavno. Bar napisati

Čuli ste i za neki Master Out (MO) šta su tu smislili ti Englezi?

Smislili su  da morate završiti sa duplim ili sa trostrukim poljem. Na vama je da odaberete i izračunate ali jednostruko polje se ne računa.

 

 

Liga 501 (može i 301, 701, 1001...)

Ekipe sastavljene od dva igrača igraju naizmenično i polaze od 501 a pobeđuje ekipa koja prva dođe do nule. Može se kombinovati sa DO, DI, DODI, MO.

Round the Clock - oko sata

Igrač mora da pogodi sva polja od 1 do 20 ali obavezno redom.

Shanghai

Igra slična prethodnoj, igra se 7 rundi (svaki igrač po 21 strelicu), počinje se od 1 i nastavlja do centra, računaju se i dvostruka i trostruka polja baš kako su i opisana a pobednik je onaj ko na kraju ima najviše poena.

 

Hi Score - Najveći rezultat

Dogovori se broj rundi koje se igraju i pobednik je onaj ko ima najviše poena, omiljena igra u pabovima, za turu pića, senviča...

Cricket - Kriket

Kriket je strateška igra. Gađaju se polja 15, 16, 17, 18, 19, 20 i centar. Svako polje se mora pogoditi tri puta da bi se "zatvorilo". Važi pravilo dvostrukog i trostrukog pogotka (osim centra gde ima samo dvostruko). Kada zatvorite neko polje a vaš protivnik to još nije uradio, daljim pogađanjem tog polja beležite sebi poene. Cilj je zatvoriti sva polja ali i niko ne sme imati više poena od vas, ako ima, morate ga prestići sa poenima pošto ste zatvorili sva polja, dakle na ona polja koja vaš protivnik još nije zatvorio.

No Score Cricket - Kriket bez poena

Jednostavnija verzija Kriketa, samo se zatvaraju polja ali nema poena.

Cut Throat Cricket - Kriket sa obrnutim punjenjem

Pravila ista kao kod Kriketa samo kada zatvorite neko poje i opet ga pogodite ne dobijate vi poene već "punite" igrače koji nisu zatvorili to polje. Zanimljiviji je od Kriketa kada ima 3 i više igrača. Pobednik je onaj ko je zatvorio sva polja i ima najmanje poena. Ako ste zatvorili sva polja ali neko ima manje poena morate ga "napuniti" na polja koja on još nije zatvorio.

Ovo su neke od najčešćih igara pikada. Naravno ima ih još puno a možete i sami izmisliti neku svoju igru koju ćete igrati sa prijateljima. Ili neprijateljima, kako god...