Opšti uslovi kupovine

Opšti uslovi kupovine

Poštovani,

Uslovima kupovine definisana su pravila pri kupovini koja obezbeđuju kvalitet naše usluge i zadovoljstvo kupaca.

Opšti uslovi

1. Nakon prijema narudžbine putem sajta, prodavac je obavezan da izvrši telefonsku potvrdu kada su u pitanju novi kupci ali je moguće da Vas pozove i ako ste već kupovali kod nas. Kupcu na e-mail stiže i potvrda porudžbine a na sajtu kupac može pratiti i u kojoj je fazi njegova porudžbina.
2. Nakon potvrde porudžbine od strane kupca, porudžbina je neopoziva.
3. Prodavac se obavezuje da naručene proizvode isporuči ispravne i u predviđenom roku.
4. U slučaju bilo kakve promene prodavac je dužan da obavesti kupca prilikom telefonske potvrde porudžbine.
5. Sve eventualne promene sem promena vezanih za isporuku se ne odnose na potvrđene narudžbe.
6. U slučaju neusklađenosti cena isporuke navedenih na ovom sajtu sa cenama kurirske službe, o promenama ćete biti obavešteni prilikom telefonske potvrde narudžbe.
7. Kupovina replika oružja iz kategorije "D" je dozvoljena osobama starijim od 16 godina, kako u prodavnici tako i preko internet prodavnice. Prilikom završetka kupovine bićete u obavezi da potvrdite da ste stariji od 16 godina i to činite pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću. Svi artikli za koje je određena starosna granica u svom opisu imaju tu napomenu. Ipak radi zaštite kako kupaca, tako i prodavaca i roditelja kod nas je obaveza da ste stariji od 16 godina prilikom kupovine preko internet prodavnice za sve artikle koje imamo u internet prodavnici.
Uslovi garancije replika i opreme:
Fabrika daje garanciju na svoje proizvode od godinu dana, osim baterija gde je garancija osam dana od dana kupovine (zbog mogućnosti nepravilnog korišćenja, punjenja i pražnjenja), ukoliko je baterija neispravna prilikom prvog punjenja biće zamenjena novom ili će biti vraćen novac kupcu. Ukoliko radi prilikom prvog punjenja i pražnjenja radiće i tokom duže eksploatacije ukoliko se koristi na propisan način. Način korišćenja baterija možete pronači na ovom sajtu, na dnu svake stranice.
Proizvod koji se reklamira mora biti u originalnom pakovanju, sa svim delovima sa kojima je i kupljen, sa fisklanim računom (priznaćemo i sa web prodavnice) i opisom kvara
Proizvod ne sme biti rasklapan, otvaran, rastavljan...
Pokretni delovi ne spadaju u ovu garanciju, kao opruge i zaptivke... (za baterije smo već gore naveli izuzeće)
Replike koje koriste dijabole ili metalne kuglice od 4,5mm imaju ograničenje da se koriste ASG dijabole/kuglice i da se dijabola/kuglica sme koristiti samo jednom. Preporuka i za plastične kuglice od 6mm je da se koriste samo jednom. Kvarovi koji nastanu usled korišćenja oštećenih, polomljenih ili deformisanih kuglica neće ući u garantni rok.
Greške koje čine kupci Airsoft i Airgun replika a kojima gube garanciju:
- Replika je ispala nekome iz ruku ili bačena i tako oštećena
- Magazin (šaržer ili okvir) nije ispravno umetnut ili vađen iz replike...
Ovu su samo najčešće greške onih koji rukuju replikama ali ne i jedine.
Obavezno prilikom reklamacije pored računa priložiti i detaljan opis kvara! Sve artikle na koje imate primedbu dostavite na našu adresu.

Garancija kvaliteta:

Rick´s Technology d.o.o. garantuje za kvalitet svojih proizvoda. Svi proizvodi su originalne robne marke i odgovaraju specifikaciji navedenoj na sajtu. U slučaju odstupanja od navedene specifikacije ili defekta obavezujemo se da Vam proizvod zamenimo. Potrebno je da proizvod donesete ili na drugi način dostavite u originalnom pakovanju sa računom u našu prodavnicu, Novi Sad, Branka Bajića 16. Garancija ne važi u slučaju defekta nastalog kao posledica neodgovarajuće upotrebe. Većina naših proizvoda koje nudimo na ovom sajtu nisu tehničke prirode. Za takve proizvode defekti se mogu uočiti odmah po prijemu, pred predstavnikom kurirske službe.  Sva kasnija oštećenja su posledica nepravilne upotrebe ili istrošenosti i Rick´s Technology d.o.o. ne snosi odgovornost za te postupke. Za robu tehničke prirode može doći do otkaza i u toku eksploatacije a kupac se u tom slučaju obraća ovlašćenom serviseru navedenom u garantnom listu.

Reklamacija u trenutku prijema ili prvog puštanja u rad: - da je isporučeni proizvod oštećen, nekompletan ili da ne odgovara specifikaciji ili projektovanoj nameni (ovo morate utvrditi na licu mesta, ispred kurira proveriti robu i odmah reagovati. Ako kurir napusti mesto isporuke, a Vi prijavite neispravnost kasnije ili nekompletnost pošiljke – razlikuje se račun i ono sto imate u paketu – reklamacija neće biti uvažena) - da je proizvod u trenutku prijema ili prvog puštanja u rad neispravan – u ovom slučaju morate odmah obavestiti ovlašćeni servis za proizvod koji ste poručili ukoliko je on tehničke prirode (podatke o ovlašćenom servisu pronaći ćete na garantnom listu koji ste dobili uz proizvod koji ste poručili). Ukoliko ne postoji garantni list odmah pozivate Rick's Technology d.o.o. na telefon: 021/6-722-720.

Rick's Technology d.o.o. prenosi garancije proizvođača na svoje kupce. Redovni električni proizvodi imaju garanciju od dve godine (osim ako su fizički oštećeni ili doživeli električni udar, spaljene komponente...).
Profesionalni pikado aparati namenjeni ugostiteljstvu imaju garanciju od godinu dana, pod istim uslovima koji su gore navedeni.
Replike oružja i oprema imaju svoje uslove garancije gore navedene koje daju proizvođači replika i opreme.

Jedino baterije iz asortimana Airsoft i Airgun oružja imaju garanciju od 8 (osam) dana od dana prodaje. Ove baterije su jako osetljive na uslove korišćenja i može jako lako lako doći do njihove pogrešne upotrebe i kvara pa su i proizvođači ali i prodavci širom sveta odlučili da je garancija za ove proizvode osam dana.

Reklamacija na funkcionalnu ispravnost proizvoda u garantnom roku.

U slučaju reklamacije robu donosite ili na drugi način dostavljate na adresu: Rick's Technology d.o.o. Novi Sad, Branka Bajića 16. Ukoliko robu niste kupili preko interneta nego preko neke prodavnice, robu koju reklamirate nosite u tu prodanicu.

Prilikom prijema robe koja nije ispravno funkcionisala u trenutku prijema tj prvog puštanja u rad, osoblje servisa je u obavezi da pre nego što izvrši zamenu robe odnosno vrati kupcu novac, proveri navode reklamacije kupca i kompletnost reklamirane robe u zakonskom roku.

Rok za povraćaj novca i utvrđivanje verodostojnosti onoga što je kupac naveo prilikom vraćanja robe je 28 radni dan od prijema robe na servis. Nakon toga, ovlašćeni servis za taj proizvod donosi odluku da li će se kupcu dati nov proizvod ili će se izvršiti povraćaj novca.

Reklamacije na funkcionalnu ispravnost proizvoda u trenutku prijema ili prvog puštanja u rad, biće prihvaćena samo ako se reklamirana roba vraća kompletna, neoštećena, u originalnoj ambalaži i ako je ovlašćeni serviser potvrdio navode kupca.

Tehnička roba šalje se na adresu ovlašćenog servisera a ostala roba na adresu Rick´s Technology d.o.o. sa koje ste i primili robu.

Sve ostale reklamacije vezane za tehničku robu, osim reklamacije na funkcionisanje proizvoda u trenutku prijema ili prvog puštanja u rad, podležu pod opšte i posebne uslove navedene u garantnom listu.

Prilikom reklamacije robe u garantnom roku, kupac je dužan:

- da reklamirani proizvod na servis donese u originalnoj ambalaži.
- da prodavcu/serviseru podnese na uvid račun o kupovini.
- da prodavcu/serviseru iznese precizan opis funkcionalne neispravnosti i opis uslova i sredine u kojoj je proizvod radio kada je došlo do nedostatku u frunkcionisanju istog.
- nakon toga, sve informacije o statusu proizvoda koji je na servisu kupac isključivo dobija od ovlašćenog servisa gde je i ostavio proizvod.

Povraćaj robe se koristi isključivo u slučaju reklamacije, usled neispravnosti ili oštećenja uređaja, odnosno u cilju servisiranja istog i ne može se izvršiti u druge svrhe. U slučaju da je kupac koristio uređaj, ako je uređaj otvaran, i nakon određenog vremena nije zadovoljan radom, tj. očekivao je mnogo više od naručenog uređaja povraćaj novca, zamena proizvoda ili povraćaj istog nije moguća.

Rick´s Technology d.o.o.  zadržava sva prava promene cene proizvoda; pa ako ste poručili uređaj po jednoj ceni i sa tom cenom ste ga primili na kuću adresu, a nakon toga je cena smanjena nemate prava na povraćaj novca.

Privatnost podataka

Da bismo uspešno obradili Vašu narudžbu potrebni su nam ime Vaše ime i prezime, adresa, e-mail, broj telefona i broj mobilnog telefona. Ukoliko nemate oba telefona prilikom registracije u oba polja upišite isti telefon. Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da Vam isporučimo željenu robu, kao i da Vas obavestimo o trenutnom statusu narudžbe.
Ukoliko želite da koristite servis e-mail novosti, potrebna nam je Vaša e-mail adresa. E-mail novosti slacemo jednom do dva puta mesečno. Ukoliko ne budete želeli da primate obaveštenja takve vrste, u svakom trenutku se možete ispisati i Vaša e-mail adresa biće izbrisana.
Prikupljamo, analiziramo i obrađujemo podatke o proizvodima koje naši posetioci traže i kupuju, kao i o stranicama koje posećuju. Te podatke koristimo da bismo poboljšali ponudu i izgled naših stranica, i omogućili Vam jednostavnije korišćenje, sigurniju i udobniju kupovinu.
Obavezujemo se da prikupljene podatke ne koristimo ni u koje druge svrhe.

Saglasnost i promene uslova

Korišćenje naših servisa podrazumeva saglasnost korisnika sa svim navedenim na ovoj strani. 
Rick´s Technology d.o.o. se obavezuje da će se pridržavati svega navedenog, a sve promene uslova postaju važeće tek nakon objavljivanja na ovoj strani i slanja e-mail obaveštenja svim registrovanim korisnicima.